Privacy verklaring

DecoratieveVerlichting.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties.
DecoratieveVerlichting.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en slechts gebruikt worden om uw vraag of bestelling op een kwalitatief hoogwaardige manier af te handelen.

Adresgegevens of enige andere relevante gegevens van dien aard zullen niet verkocht worden of gebruikt worden voor andere ongewenste openbare doeleinden. DecoratieveVerlichting.nl houdt zich aan de nieuwe Anti Spam wet welke 1 juli 2009 van kracht wordt. Hierin staat o.a. beschreven dat u als consument eerst nadrukkelijk toestemming moet geven aan bedrijven om (ongewenste) reclame of emailings te ontvangen.

Kortom: wij zullen u niet lastig vallen met ongewenste email; en slechts met u communiceren om uw gewenste order zo correct mogelijk af te handelen.

Verwijderen of wijzigen van gegevens
Wilt u uw gegevens inzien of wijzigen? Dan kunt u zicht wenden tot:

DecoratieveVerlichting.nl
Postbus 240
5400 AE Uden
info@decoratieveverlichting.nl

U krijg van ons dan direct inzicht in de gegevens die voor u van toepassing en relevant zijn. Desgewenst zullen wij uw gegevens aanpassen op uw verzoek.

winkelwagen
Aantal items: 0
Totaalprijs: €0,00
Bekijk winkelwagen »
afhaallocaties
veilig winkelen